Dommer og avgjørelser
Her kan du søke opp relevante dommer og tidligere avgjørelser i nemndene. Du vil også finne informasjon om tilfeller hvor tjenesteyter ikke følger nemndas avgjørelse.
Viser resultat 1 - 50 av 8066
Saksnr.
Nemnd for
Klageårsak
Tjenesteyter
Utfall for klager
PDF
2019-01095
Kollektivreise
Ilagt gebyr for manglende eller ufullstendig billett
Ruter
Ikke medhold
2019-00677
Kollektivreise
Ilagt gebyr for manglende eller ufullstendig billett
AtB AS
Ikke medhold
2018-04847
Kollektivreise
Ilagt gebyr for manglende eller ufullstendig billett
Ruter
Ikke medhold
2019-00551
Kollektivreise
Ilagt gebyr for manglende eller ufullstendig billett
Ruter
Ikke medhold
2019-01036
Kollektivreise
Ilagt gebyr for manglende eller ufullstendig billett
Ruter
Ikke medhold
2019-01044
Kollektivreise
Ilagt gebyr for manglende eller ufullstendig billett
Vy
Ikke medhold
2019-01115
Kollektivreise
Ilagt gebyr for manglende eller ufullstendig billett
Ruter
Ikke medhold
2019-01134
Kollektivreise
Ilagt gebyr for manglende eller ufullstendig billett
Ruter
Ikke medhold
2019-01159
Kollektivreise
Ilagt gebyr for manglende eller ufullstendig billett
Ruter
Ikke medhold
2019-01192
Kollektivreise
Ilagt gebyr for manglende eller ufullstendig billett
Ruter
Ikke medhold
2019-01246
Kollektivreise
Ilagt gebyr for manglende eller ufullstendig billett
Ruter
Ikke medhold
2019-00477
Flyreise
Kanselleringer
Norwegian Air Shuttle
Ikke medhold
2019-00188
Flyreise
Forsinkelser
Norwegian Air Shuttle
Medhold
2019-00027
Flyreise
Forsinkelser
Norwegian Air Shuttle
Ikke medhold
2018-04211
Flyreise
Forsinkelser
Ryanair
Medhold
2018-04204
Flyreise
Forsinkelser
Ryanair
Medhold
2018-04201
Flyreise
Forsinkelser
Ryanair
Ikke medhold
2018-04200
Flyreise
Forsinkelser
Ryanair
Ikke medhold
2018-04198
Flyreise
Kanselleringer
Ryanair
Ikke medhold
2018-04197
Flyreise
Kanselleringer
Ryanair
Ikke medhold
2018-03958
Flyreise
Forsinkelser
Ryanair
Ikke medhold
2018-03877
Flyreise
Forsinkelser
Ryanair
Ikke medhold
2018-03798
Flyreise
Forsinkelser
Ryanair
Ikke medhold
2018-03796
Flyreise
Forsinkelser
Ryanair
Ikke medhold
2018-03773
Flyreise
Kanselleringer
Ryanair
Medhold
2018-03714
Flyreise
Kanselleringer
Ryanair
Medhold
2018-03697
Flyreise
Kanselleringer
Ryanair
Ikke medhold
2018-03599
Flyreise
Kanselleringer
Ryanair
Ikke medhold
2018-03502
Flyreise
Kanselleringer
Ryanair
Ikke medhold
2018-03496
Flyreise
Forsinkelser
Ryanair
Ikke medhold
2018-03213
Flyreise
Kanselleringer
Ryanair
Delvis medhold
2018-03155
Flyreise
Forsinkelser
Ryanair
Medhold
2018-03068
Flyreise
Kanselleringer
Ryanair
Delvis medhold
2018-03018
Flyreise
Forsinkelser
Ryanair
Ikke medhold
2018-03002
Flyreise
Forsinkelser
Ryanair
Medhold
2018-02958
Flyreise
Forsinkelser
Ryanair
Medhold
2018-02918
Flyreise
Forsinkelser
Ryanair
Medhold
2018-02913
Flyreise
Forsinkelser
Ryanair
Ikke medhold
2018-02715
Flyreise
Forsinkelser
Ryanair
Medhold
2018-02674
Flyreise
Kanselleringer
Ryanair
Medhold
2018-02482
Flyreise
Kanselleringer
Ryanair
Ikke medhold
2018-02463
Flyreise
Kanselleringer
Ryanair
Ikke medhold
2018-02438
Flyreise
Kanselleringer
Ryanair
Medhold
2018-02416
Flyreise
Kanselleringer
Ryanair
Medhold
2018-02413
Flyreise
Forsinkelser
Ryanair
Medhold
2018-04306
Flyreise
Forsinkelser
Ryanair
Ikke medhold
2018-04254
Flyreise
Forsinkelser
Ryanair
Medhold
2018-04314
Flyreise
Kanselleringer
Ryanair
Medhold
2018-04624
Flyreise
Kanselleringer
Ryanair
Ikke medhold
2018-04818
Flyreise
Kanselleringer
Ryanair
Ikke medhold