Om klage på
reise med buss
Vil du klage nå?
Dette må legges ved klagen:

  • billett/reisedokumenter

  • skriftlig klage som er sendt til selskapet

  • svar fra selskapet og annen dialog

  • dokumentasjon/kvitteringer for utgifter som kreves erstattet

  • fullmakt dersom du representerer andre personer eller andre passasjerer i reisefølget

  • vi ber om at du gir dokumentene et navn som gjenspeiler innholdet i dokumentet

Er du klar til å fylle ut informasjonen vi trenger for å ta saken din videre?

Vil du ha mer informasjon?
AKTUELLE NYHETER