Om klage på
reise med båt
Vil du klage nå?
Dette må legges ved klagen:

  • billett/reisedokumenter

  • skriftlig klage som er sendt til selskapet

  • svar fra selskapet

  • annen dialog du har hatt med selskapet

  • dokumentasjon/kvitteringer for utgifter som kreves erstattet

Er du klar til å fylle ut informasjonen vi trenger for å ta saken din videre?

Vil du ha mer informasjon?
AKTUELLE NYHETER