Om klage på
reise med buss
Vil du klage nå?
Dette må legges ved klagen:

  • billett(er)

  • skriftlig klage som er sendt til selskapet.

  • svar fra selskapet

  • annen dialog du har hatt med selskapet

  • dokumentasjon/kvitteringer for utgifter som kreves erstattet
Er du klar til å fylle ut informasjonen vi trenger for å ta saken din videre?

Vil du ha mer informasjon?
AKTUELLE NYHETER