Om klage på
reise med fly
Vil du klage nå?
Dette må legges ved klagen:

  • billett(er)

  • skriftlig klage som er sendt til selskapet (dersom du ikke har kopi av denne klagen, må du sende en kort fremstilling av dine krav og hva klagen din gjelder eller hva som skjedde)

  • svar fra selskapet

  • annen dialog du har hatt med selskapet

  • dokumentasjon/kvitteringer for utgifter som kreves erstattet
Er du klar til å fylle ut informasjonen vi trenger for å ta saken din videre?

Vil du ha mer informasjon?
AKTUELLE NYHETER