Om klage på
reise med fly
Vil du klage nå?
Dette må legges ved klagen:

  • opprinnelige reisedokumenter/billetter og eventuelt nye reisedokumenter dersom du ble omrutet, boardingkort er ikke tilstrekkelig

  • skriftlig klage som er sendt til selskapet (dersom du ikke har kopi av denne klagen, må du sende en kort fremstilling av dine krav og hva klagen din gjelder eller hva som skjedde)

  • svar fra selskapet og annen dialog

  • dokumentasjon/kvitteringer for utgifter som kreves erstattet

  • fullmakt dersom du representerer andre personer eller andre passasjerer i reisefølget

  • vi ber om at du gir dokumentene et navn som gjenspeiler innholdet i dokumentet

Er du klar til å fylle ut informasjonen vi trenger for å ta saken din videre?

Vil du ha mer informasjon?
AKTUELLE NYHETER