Om klage på
reise med fly
Vil du klage nå?
Dette må legges ved klagen:

  • opprinnelige reisedokumenter/billetter og eventuelt nye reisedokumenter dersom du ble omrutet, boardingkort er ikke tilstrekkelig

  • skriftlig klage som er sendt til selskapet (dersom du ikke har kopi av denne klagen, må du sende en kort fremstilling av dine krav og hva klagen din gjelder eller hva som skjedde)

  • svar fra selskapet og annen dialog

  • dokumentasjon/kvitteringer for utgifter som kreves erstattet

  • fullmakt dersom du representerer andre personer eller andre passasjerer i reisefølget

  • vi ber om at du gir dokumentene et navn som gjenspeiler innholdet i dokumentet

Er du klar til å fylle ut informasjonen vi trenger for å ta saken din videre?

Vil du ha mer informasjon?

Dersom klagen gjelder kompensasjon for en kansellert eller forsinket flyvning eller nektet ombordstigning i henhold til EU-forordning 261/2004, og hendelsen inntraff i EU/EØS-området, men i et annet land enn Norge, kan ikke klagen behandles av Transportklagenemnda. Klagen må i disse tilfellene sendes til klageorganet i det landet hvor hendelsen oppstod. Dette gjelder for eksempel når en flyvning fra Tyskland til Norge forsinkes eller kanselleres, må saken behandles av klageorganet i Tyskland. Dersom en flyvning fra Spania forsinkes eller kanselleres, må saken behandles av klageorganet i Spania.

Er du i tvil om saken din kan behandles av Transportklagenemnda? Kontakt oss på post@reiselivsforum.no for mer informasjon.
AKTUELLE NYHETER