Slik klager du på
reise med fly
Klage til tjenesteyter
For at nemnda skal kunne behandle en klage, må du først ha forsøkt å løse tvisten med motparten. Hvis motparten avviser klagen, eller du ikke er fornøyd med tilbudet du har fått, kan du sende saken til Transportklagenemnda.

Har du sendt en klage til motparten, og hverken mottatt midlertidig eller endelig svar innen fire uker fra klagen er sendt, kan du likevel sende saken til Transportklagenemnda. Har du fått et midlertidig svar fra selskapet, kan du sende klage til nemnda etter at det har gått åtte uker fra du sendte inn klagen.

Mange tjenesteytere har egne klageskjemaer. Forbrukerrådet har utarbeidet maler som du kan bruke for å klage til tjenesteyter.